การทดลอง Hands-on ชุด plants from scratch

฿ 550

ซายเอนเทียขอแนะนำชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ภายในกล่องมีคู่มือการสอน และวิธีการทดลอง (คู่มือภาษาอังกฤษ) พร้อมอุปกรณ์การทดลองหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำการทดลองด้วยตนเองที่บ้าน สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว ของมีจำนวนจำกัดนะคะ

plants from scratch
จัดทำโครงสร้างของพืชด้วยตัวเอง เสริมสร้างจินตนาการ และทำให้น้องๆได้รู้จักโครงสร้างและองค์ประกอบของพืช

ซายเอนเทียขอแนะนำชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ภายในกล่องมีคู่มือการสอน และวิธีการทดลอง (คู่มือภาษาอังกฤษ) พร้อมอุปกรณ์การทดลองหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำการทดลองด้วยตนเองที่บ้าน สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว ของมีจำนวนจำกัดนะคะ

plants from scratch
จัดทำโครงสร้างของพืชด้วยตัวเอง เสริมสร้างจินตนาการ และทำให้น้องๆได้รู้จักโครงสร้างและองค์ประกอบของพืช

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.