การทดลอง Hands-on ชุด Photosynthesis in a tube

฿ 550

ซายเอนเทียขอแนะนำชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ภายในกล่องมีคู่มือการสอน และวิธีการทดลอง (คู่มือภาษาอังกฤษ) พร้อมอุปกรณ์การทดลองหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำการทดลองด้วยตนเองที่บ้าน สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว

photosynthesis in tube
ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ผ่านการทดลองภายในหลอดทดลอง จะเกิดอะไรขึ้นนะ เมื่อพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง

ซายเอนเทียขอแนะนำชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ภายในกล่องมีคู่มือการสอน และวิธีการทดลอง (คู่มือภาษาอังกฤษ) พร้อมอุปกรณ์การทดลองหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆ ได้ทำการทดลองด้วยตนเองที่บ้าน สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว

photosynthesis in tube
ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ผ่านการทดลองภายในหลอดทดลอง จะเกิดอะไรขึ้นนะ เมื่อพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.