การทดลอง Hands-on ชุด Optical Screts

฿ 550

ชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ในชุดประกอบด้วยเอกสารความรู้ และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมกับอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กๆ ทำการทดลองได้ด้วยตนเอง

Optical Secrets
ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาภาพลวงตาที่เกิดจากการหมุน และชุดทดลองการสะท้อนของแสง ทำให้เห็นตัวแมลงลอยขึ้นมาจากจานได้

ชุดการทดลองนำเข้าจากญี่ปุ่น ในชุดประกอบด้วยเอกสารความรู้ และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมกับอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กๆ ทำการทดลองได้ด้วยตนเอง

Optical Secrets
ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาภาพลวงตาที่เกิดจากการหมุน และชุดทดลองการสะท้อนของแสง ทำให้เห็นตัวแมลงลอยขึ้นมาจากจานได้

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.