การทดลอง Hands-on ชุด Color Blender

฿ 550

ชุดการทดลองเรื่องแสง นำเข้าจากญี่ปุ่น ในชุดประกอบด้วยเอกสารความรู้ และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมกับอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กๆ ทำการทดลองได้ด้วยตนเอง

Color Blender
เป็นการทดลองผสมแสงสีจากแม่สีของแสง และพิเศษ!! แถม!! ชุดกิจกรรมวงล้อสี จากซายเอนเทีย

ชุดการทดลองเรื่องแสง นำเข้าจากญี่ปุ่น ในชุดประกอบด้วยเอกสารความรู้ และกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมกับอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กๆ ทำการทดลองได้ด้วยตนเอง

Color Blender
เป็นการทดลองผสมแสงสีจากแม่สีของแสง และพิเศษ!! แถม!! ชุดกิจกรรมวงล้อสี จากซายเอนเทีย

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.