Showing 1-4 of 4 results

คอร์สปั้นเด็กเก่ง เรื่อง Chemistry (ประถมปลาย)

มาเตรียมตัวพร้อมสอบแข่งขันทุกสนามสอบกันเถอะ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สแข่งขันปั้นเด็กเก่ง สำหรับประถมปลาย เรื่อง Chemistry มาพร้อมกับเนื้อหาประกอบด้วย กรด เบส ความหนาแน่นและแรงลอยตัว อาหารและสารอาหาร พลังงานความร้อน กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในชุดพร้อมจัดส่งถึงบ้านประกอบด้วย เอกสารสื่อการสอนพร้อมโจทย์แบบฝึกหัด คอร์สเรียนออนไลน์จากซายเอนเทีย การันตีด้วยผลงานเหรียญรางวัลสสวท. มากมายมากกว่า 10 ปี ไม่ต้องเดินทางมาเรียนถึงศูนย์ เนื้อหาพร้อมสอบแข่งขัน ชุดการทดลองเสริมความเข้าใจ ระยะเวลา...

฿ 2,800
฿ 2,800
9 Enrolled

คอร์สปั้นเด็กเก่ง เรื่อง Physics (ประถมปลาย)

มาเตรียมตัวพร้อมสอบแข่งขันทุกสนามสอบกันเถอะ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สแข่งขันปั้นเด็กเก่ง สำหรับประถมปลาย เรื่อง Physics มาพร้อมกับเนื้อหาประกอบด้วย เครื่องกลอย่างง่าย แรงเสียดทาน ไฟฟ้า กระจกและเลนส์ ในชุดพร้อมจัดส่งถึงบ้านประกอบด้วย เอกสารสื่อการสอนพร้อมโจทย์แบบฝึกหัด คอร์สเรียนออนไลน์จากซายเอนเทีย การันตีด้วยผลงานเหรียญรางวัลสสวท. มากมายมากกว่า 10 ปี ไม่ต้องเดินทางมาเรียนถึงศูนย์ เนื้อหาพร้อมสอบแข่งขัน ชุดการทดลองเสริมความเข้าใจ ระยะเวลา 3 เดือน...

฿ 2,800
฿ 2,800
9 Enrolled

คอร์สปั้นเด็กเก่ง เรื่อง Astronomy And The Earth (ประถมปลาย)

มาเตรียมตัวพร้อมสอบแข่งขันทุกสนามสอบกันเถอะ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สแข่งขันปั้นเด็กเก่ง สำหรับประถมปลาย เรื่อง Astronomy And The Earth มาพร้อมกับเนื้อหาประกอบด้วย ระบบสุริยะ การหมุนของโลกและการกำหนดทิศ การขึ้นตกและการบอกตำแหน่งบนท้องฟ้า พิกัดดาวเหนือ ฤดู ข้างขึ้นข้างแรม กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในชุดพร้อมจัดส่งถึงบ้านประกอบด้วย เอกสารสื่อการสอนพร้อมโจทย์แบบฝึกหัด คอร์สเรียนออนไลน์จากซายเอนเทีย การันตีด้วยผลงานเหรียญรางวัลสสวท. มากมายมากกว่า 10 ปี...

฿ 2,800
฿ 2,800
9 Enrolled

คอร์สปั้นเด็กเก่ง เรื่อง Biology (ประถมปลาย)

มาเตรียมตัวพร้อมสอบแข่งขันทุกสนามสอบกันเถอะ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สแข่งขันปั้นเด็กเก่ง สำหรับประถมปลาย เรื่อง Biology มาพร้อมกับเนื้อหาประกอบด้วย การจำแนกพืชและการดำรงชีวิตของพืช ระบบร่างกาย สมดุลร่างกายและระบบสืบพันธุ์ พันธุกรรม กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในชุดพร้อมจัดส่งถึงบ้านประกอบด้วย เอกสารสื่อการสอนพร้อมโจทย์แบบฝึกหัด คอร์สเรียนออนไลน์จากซายเอนเทีย การันตีด้วยผลงานเหรียญรางวัลสสวท. มากมายมากกว่า 10 ปี ไม่ต้องเดินทางมาเรียนถึงศูนย์ เนื้อหาพร้อมสอบแข่งขัน ชุดการทดลองเสริมความเข้าใจ ระยะเวลา 3...

฿ 2,800
฿ 2,800
12 Enrolled